A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

Stowarzyszenia i organizacje

2 Gromada Zuchowa "Beskidzkie Bieliki" w Mesznej
2 Gromada Zuchowa "Beskidzkie Bieliki" w Mesznej
2 Gromada Zuchowa "Beskidzkie Bieliki" działająca przy Meszniańskim Ośrodku Kultury "Nad Borami" - Hufiec Beskidzki, Chorągiew Śląska ZHP.

Kontakt:
2 Gromada Zuchowa "Beskidzkie Bieliki"
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
beata.damek@zhp.net.pl
Drużynowy: Pani Beata Damek
http://beskidzkiebieliki.pl/
Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej
Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej
Szczegółowe informacje w linku podanym poniżej:
http://meszna.eu/historia/krotka-historia-kola-gospodyn-wiejskich-w-mesznej/

Informacje
Kontakt:
Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
Przewodnicząca: Pani Agata Prochownik


Krąg Starszyzny Harcerskiej w Mesznej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich
Krąg Starszyzny Harcerskiej w Mesznej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich
Krąg Starszyzny Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich z Mesznej powstał w roku 2010 z potrzeby serca. Skupia harcerzy w wieku od 40-80 lat, którzy działali w drużynach harcerskich w Mesznej, gdzie tradycje harcerskie istnieją od przeszło 100 lat.

Kontakt:
Krąg Starszyzny Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
Harcmistrz: dh Maciej Stwora
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
ul. Szkolna 263, 43-360 Meszna
osp_meszna1929@op.pl
Prezes: Pan Jerzy Ślusarczyk
http://www.meszna.eu/ochotnicza-straz-pozarna-mesznaStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Mesznej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Mesznej
Kontakt:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Mesznej
ul. Sportowa 1, 43-360 Meszna
Prezes: Pan Jacek Kowalcze

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej powstało w 2009 r.
Podejmuje różnorodne działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony jej dóbr, dba o miejscowe tradycje i promuje osiągnięcia twórców ludowych. Realizuje również zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi zarówno na terenie Sołectwa Meszna: KGW Meszna, Radą Sołecką, 2 Gromadą Zuchową Beskidzkie Bieliki, 2 Drużyną „Falco” jak i Gminy Wilkowice. Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, planowane zadania realizuje w oparciu o dotacje finansowe z budżetu gminy oraz pracę społeczną członków Stowarzyszenia.

Niektóre inicjatywy stały się stałą częścią i odbywają się cyklicznie, np. co roku w czasie ferii zimowych i letnich Stowarzyszenie organizuje półkolonie dla dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mesznej, z atrakcyjnym programem kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. Również co roku odbywają się Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, od 2016 r. współorganizujemy Rajd Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej. W latach 2014 r – 2018 r. SRM brało udział we współorganizowaniu MiniOlimpiady Dziecięcej w Mesznej. Co roku w lipcu członkowie stowarzyszenia goszczą poczęstunkiem Uczestników Rajdu Jakubowego ze Szczyrku. SRM wspomogło finansowo szkolny zespół regionalny "Górolicki", po przez zakup strojów i instrumentów oraz teatrzyk szkolny. W 2012 r. SRM dokonało renowacji zabytkowej kapliczki w Mesznej przy ul. Handlowej, a w 2015 r. po przez starania członków wykonano nową rzeźbę Matki Boskiej dla tejże kapliczki. W 2013 r. Stowarzyszenie wydało publikację "Meszna. Ludzie z pasją", w której opisano i zilustrowano osiągnięcia miejscowych twórców ludowych i artystów amatorów, a drugą część publikacji pt: „Ludzie z Pasją 2” wydano w 2019 r. W 2018 r. powstał folder "Witajcie w Mesznej", mówiący o historii, zabytkach, przyrodzie, atrakcjach miejscowości oraz stowarzyszeniach i kołach działających w Mesznej.

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej uczestniczy w licznych wydarzeniach i wspiera dzieci oraz młodzież z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie Bieliki” , 2 Drużyny Harcerskiej „Falco”, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej.
 
Kontakt: Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
ul. Szkolna 1, 43-360 Meszna
srm.meszna@gmail.com
Prezes: Pani Katarzyna Gnioździorz
http://www.srm-meszna.eu/