A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

Stowarzyszenia i organizacje

Chór "Cantica" w Bystrej
Chór "Cantica" w Bystrej
Chór „Cantica” z Bystrej śpiewa od ponad 30 lat. Członkami chóru są Mieszkańcy Bystrej, Mesznej i Bielska Białej.
Chór ma charakter międzyparafialny, śpiewa w obu Parafiach w Bystrej podczas różnych uroczystości kościelnych, religijnych i świeckich w powiecie bielskim. Chór pielgrzymuje po sanktuariach w Polsce, gdzie śpiewa w czasie odprawianych Mszy Świętych i organizowanych okolicznościowych koncertach. Ich koncerty były transmitowane w II programie Polskiego Radia i w Radio Maryja w Toruniu. Jeden z koncertów kolęd był transmitowany w regionalnej rozgłośni „Radio Bielsko”. Chór śpiewał pieśni maryjne, nagrywane przez reżysera J. Kołodziejczyka do filmu o sanktuariach maryjnych na zlecenie Telewizji Polonia. Chór jest współorganizatorem „Bystrzańskich Recitali Organowych”, które  odbywają się w Kościele parafialnym w Bystrej Krakowskej od 30 lat. Na koncertach tych, Chór „Cantica” wykonuje pieśni znanych kompozytorów jak np. Mozarta, Verdiego, St. Moniuszki, P. Czajkowskiego i innych. Chór śpiewał w Katedrze w Pradze i koncertował na „Moście Karola”, w Salzburgu, śpiewał tam na Mszy Świętej w katedrze i koncertował pod pomnikiem Mozarta. Zwiedzając Włochy śpiewał w Wenecji, w Padwie, w Loretto, na Mszy Świętej odprawionej na Monte Casino. W roku 2000 śpiewał na Placu Świętego Piotra w Rzymie i został przyjęty przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Koncertowali we Lwowie w Katedrze łacińskiej i w Wilnie przy ołtarzu  Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Chór nawiązał liczne kontakty z chórami w Polsce i za granicą kraju. Współpracował z włoskim chórem męskim „Castel Campo” z miejscowości Ponte-Arche koło Trydentu. Efektem tej współpracy były koncerty chóru „Cantica” we Włoszech i chóru „Castel Campo” w Kościele parafialnym w Bystrej Krakowskiej. Chór „Cantica” swoimi występami uświetnia liczne imprezy artystyczne i spotkania patriotyczne organizowane przez władze gminy i  powiatu.
Występuje na Węgrzech, Słowacji i Czechach z koncertami pieśni ludowych, promując kulturę regionalną, wychwalając piękno i uroki malowniczej miejscowości Bystrej, rozsławia Podbeskidzie w kraju i za jego granicami.
Za całokształt pracy Chór „Cantica” w roku 2000 był nominowany do powiatowej nagrody ks. J. Londzina.
Z okazji 20-lecia działalności, Chór „Cantica” został wyróżniony honorowym dyplomem Ministra Kultury, a wieloletnia dyrygentka, Pani Krystyna Kubańda, została odznaczona honorową odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz jest laureatką XV Międzynarodowej Nagrody im. Stanisława Moniuszki.
Również 20 członków chóru otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2018 Chór obchodził 35-lecie swojej działalności.

Kontakt:
Chór "Cantica"
ul. Klimczoka 90, 43-360 Bystra
Prezes: Pan Witold Osiecki
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej powstało w 1960r. i jest to działalność społeczna. Członkinie koła organizowały kursy kroju i szycia, haftowania, gotowania i pieczenia ciast. Na swoich spotkaniach omawiały uprawy ogródków warzywnych i kwiatowych oraz problemy związane ze zdrowiem.
Dzisiejsza działalność również wiąże się z organizowaniem spotkań i pogadanek na tematy zdrowia, gotowania itp. Panie z KGW biorą czynny udział w różnych imprezach takich jak konkursy kulinarne gminne i powiatowe, Dni Bystrej, jarmarki oraz w uroczystościach kościelnych i państwowych. Organizują bale karnawałowe i pożegnania wakacji dla dzieci oraz inne spotkania w tym z przedszkolakami.
Starają się przekazać tradycje i zwyczaje związane z Ich wsią - Bystrą. Co roku organizują zebranie sprawozdawcze z działalności KGW połączone z Dniem Kobiet dla wszystkich Członkiń.

Kontakt:
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
Przewodnicząca: Pani Maria Fijak
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
zarzad@ospbystra.eu
Prezes: Pan Grzegorz Gabor

http://ospbystra.eu/osp/
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej
Kontakt:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej
ul. Bliska 23, 43-360 Bystra
Prezes: Pan Stanisław Kwiatek
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa"
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa"
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa" jest organizacją samorządną powołaną do:
wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bystra w gminie Wilkowice;
podejmowania przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych;
popularyzowania w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego;
reprezentowania i integrowania społeczności lokalnej;
zwiększenia udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Bystrej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
działania na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej;
współpracy z organizacjami lokalnymi, wspierania działań oświatowych i kulturalnych;
inicjowania, opracowywania i promocji własnych projektów rozwoju wsi Bystra;
inicjowania działań na rzecz bezpieczeństwa w gminie;
podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Bystra, działania w zakresie oświaty, kultury, zwiększanie udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Bystrej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom lokalnego patriotyzmu, zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności oraz pogłębianie i pielęgnowanie wiedzy o regionie.

Kontakt:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa"
ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
Prezes: Pani Teresa Pryszcz
https://www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa/
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej działa w oparciu o statut i realizuje jego cele: otacza opieką literatów i artystów działających na terenie Bystrej, organizuje spotkania literackie, wieczory poezji, wieczorki poetyckie, muzyczne, konkursy literackie, piosenki, recytatorskie i plastyczne oraz wystawy twórców ludowych, organizuje różne prelekcje i odczyty na tematy związane z Bystrą. Organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, podtrzymuje tradycje ludowe, organizuje obchody Dni Bystrej.

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej 
ul.Klimczoka 105, 43-360 Bystra
tpb@bystra.pl
Prezes: Pani Małgorzata Wieczorek
http://www.tpb.bystra.pl/towarzystwo-przyjaciol-bystrej/