A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury "Promyk" działa:
na I piętrze
w środę: 14.00 - 18.00
i piątek: 9.00 - 13.00.

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego
Od 1 stycznia 2016 roku Powiat Bielski realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zadanie to jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2015 r. poz. 1255), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt.
W naszym powiecie, zostanie utworzonych 6 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także przez organizacje pozarządowe (doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem).
Z racji tego iż w skład Powiatu Bielskiego wchodzi 10 gmin, Starosta postanowił zlokalizować siedziby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w każdej gminie, tak aby uprawniony do pomocy mieszkaniec mógł skorzystać z możliwości otrzymania porady jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Dzięki współpracy z gminami z terenu Powiatu Bielskiego zostały przygotowane odpowiednio dostosowane pomieszczenia dla możliwości komfortowego załatwienia sprawy.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem: (33) 813-69-22).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

    Więcej szczegółów w podanym niżej linku:
    http://wilkowice.pl/news/1984-wykaz-planowanych-dyzurow-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-obowiazujacy-od-1-stycznia-2019-r