A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 8 170 773

Ankieta

Najlepszym źródłem informacji o wydarzeniach organizowanych w GOK "Promyk" jest moim zdaniem...
  • 29.41% (60 głosów)
  • 52.94% (108 głosów)
  • 8.82% (18 głosów)
  • 3.43% (7 głosów)
  • 2.94% (6 głosów)
  • 0.98% (2 głosów)
  • 1.47% (3 głosów)
Twój głos został oddany.
Brano już udział w tej ankiecie.

Uwaga! Ogłaszamy nabór na Międzynarodowy Konkurs na Kartkę BożonarodzeniowąZARZĄDZENIE 16/2018
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„PROMYK”
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKUw sprawie ogłoszenia naboru prac do Międzynarodowego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową organizowanego przez Orawskie Kulturne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji. 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz §5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Wilkowice IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.


§ 1

1. Niniejszym ogłaszam nabór do Międzynarodowego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową organizowanego przez Orawskie Kulturne Stredisko w Dolnym Kubinie na Słowacji.

§ 2
1. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” prowadzi nabór prac i będzie odpowiedzialny za terminową wysyłkę prac na Konkurs.


§ 3
1. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” zastrzega sobie prawo do dokonania preselekcji prac, które zostaną wysłane na Konkurs.

§ 4
1. Termin składania prac w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” ustala się do dnia            8 listopada do godziny 16.00.

§ 5
1. Prace wysłane na Konkurs zostaną ocenione zgodnie z regulaminem Orawskiego Kulturnego Strediska w Dolnym Kubinie na Słowacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.