A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Cel konkursu
1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego niematerialnego, tj. pamięci i wiedzy o tradycjach, zwyczajach i twórczości naszych przodków, mieszkających na terenach należących do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.
2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Lokalną Grupę Działania „Ziemię Bielską”.

Przedmiotem konkursu jest złożenie pracy wykonanej w technice (jednej lub łączonej):
- malarstwo na papierze lub płótnie,
- rysunek,
- kolaż z wykorzystaniem fotografii,
- grafika tradycyjna,
- grafika cyfrowa (technika tylko dla najstarszej kategorii wiekowej)

Praca musi być oryginalna i nie może zawierać elementów wykonanych
przez inną osobę.