A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

KONKURS ARTYSTYCZNY dla młodzieży i dorosłych "POCZTÓWKA Z BYSTREJ, MESZNEJ I WILKOWIC"

Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym, którego rezultatem będzie druk pocztówek z naszej gminy! Tym razem konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i rozkolportowane jako pocztówki. Szczegółowe informacje znajdują się regulaminie dostepnym w GOK "Promyk" oraz w zakładce "Druki do pobrania i regulaminy".


Cele konkursu
 
 1. Inspirowanie Pasjonatów i Profesjonalistów w różnych dziedzinach twórczości plastycznej do pracy i poszerzania własnych umiejętności, zachęcanie do działalności twórczej.
 2. Odkrywanie talentów artystycznych wśród mieszkańców oraz osób odwiedzających Gminę Wilkowice.
 3. Prezentacja twórczości związanej z Gminą Wilkowice.
 4. Współpraca z mieszkańcami Gminy Wilkowice w zakresie odkrywania i promowania gminy.
 5. Wspieranie patriotyzmu lokalnego oraz identyfikacji mieszkańców z poszczególnymi sołectwami Gminy Wilkowice.
 6. Promocja Gminy Wilkowice poza jej granicami.
 
Przedmiot konkursu
 
 1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca będąca projektem:
 1. pojedynczej kartki pocztowej promującej całą Gminę Wilkowice lub
 2. pojedynczej kartki pocztowej z dowolnego sołectwa Gminy Wilkowice lub
 3. kompletu trzech kartek pocztowych prezentujących trzy sołectwa.
 1. Praca może być jedno lub dwustronna. W przypadku pracy dwustronnej projekt rewersu musi spełniać funkcje kartki możliwej do wysłania pocztą tradycyjną.