A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 8 170 773

Ankieta

Najlepszym źródłem informacji o wydarzeniach organizowanych w GOK "Promyk" jest moim zdaniem...
  • 28.09% (50 głosów)
  • 56.18% (100 głosów)
  • 9.55% (17 głosów)
  • 3.93% (7 głosów)
  • 0.00% (0 głosów)
  • 0.56% (1 głosów)
  • 1.69% (3 głosów)
Twój głos został oddany.
Brano już udział w tej ankiecie.

KONKUKRS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK” w Bystrej.
2. Misja i cele konkursu:
• Konfrontacja twórczości artystycznej dzieci i różnych artystycznych spojrzeń, jak również
konfrontacja z fachowym jury;
• Wytworzenie przestrzeni do prezentacji twórczości plastycznej oraz przybliżenie jej
publiczności;
• Odkrywanie talentów plastycznych;
• Prezentacja obyczajów bożonarodzeniowych poprzez twórczość plastyczną;
• Formowanie relacji wszystkich generacji wobec wartości estetycznych.

3. Temat prac plastycznych:
Boże Narodzenie, motywy bożonarodzeniowe – przyrodnicze, obyczajowe, biblijne.
4. Terminy:
Ogłoszenie konkursu plastycznego: 1 października 2017 r.
Ostateczny termin zgłaszania prac: 31 października 2017 r. (decyduje data wpływu do GOK „Promyk”).
Ogłoszenie wyników: 8 listopada 2017 r.
Rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: 6 grudnia 2017 r.
5. Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z Gminy Wilkowice w wieku: 5 - 15 lat.
KATEGORIE WIEKOWE: 5 - 7 lat, 8 - 11 lat, 12 - 15 lat
Zgłoszone prace konkursowe powinny być nie większe niż format A5 (kartka), jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę.
TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, technika kombinowana.
Jury wysoko ocenia z jednej strony tradycyjne materiały i techniki, a z drugiej innowacyjność i nowatorstwo prac.
Placówkom oświatowym poleca się preselekcję prac dokonaną przez pedagogów.
Autor na odwrocie każdej pracy powinien podać następujące dane:
• tytuł pracy;
• technika;
• imię i nazwisko autora;
• wiek autora;
• adres autora;
• nazwę szkoły;
• imię i nazwisko prowadzącego zajęcia
• nr telefonu kontaktowego (do Rodzica, Opiekuna lub Nauczyciela Prowadzącego).
Organizatorzy  konkursu nie zwracają prac konkursowych. Przysłanie pracy przez autora oznacza, iż zgadza się on na wykorzystanie i prezentację pracy w formie wystawy pokonkursowej, jak również na jej opublikowanie w materiałach promocyjnych jednocześnie zrzekając się honorarium.
Najlepsze, wybrane przez jury, prace plastyczne wezmą udział w Międzynarodowym Dziecięcym Konkursie Rysunkowym „Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Ostrawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubinie na Słowacji.
6. Ocena prac:
Organizator konkursu powoła przynajmniej trzyosobowe jury, które po obejrzeniu prac przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody  rzeczowe.
Jury ma prawo zmiany zasad nagradzania w zależności od ilości zgłoszonych prac i ich jakości.
Kontakt oraz dodatkowe informacje u Organizatora:
GOK „PROMYK” ul. J. Fałata 2k, 43-360 BYSTRA, tel. 33 817 07 73.