A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 817 07 73,
+48 603 410 661

Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" (GOK)

Główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, otwarta uroczyście 13 lutego 2015 roku, stanowi zwieńczenie kilkuletnich starań władz Gminy Wilkowice, mających na celu utworzenie samorządowej instytucji kultury. Przejęty w 2006 roku, od Samorządu Województwa Śląskiego, budynek byłego Kina „Promyk” został w 2014 roku gruntownie zmodernizowany w ramach projektu „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Modernizacja obiektu w Gminie Wilkowice odbywała się równolegle do inwestycji prowadzonej przez partnerską Gminę Bziny ze Słowacji.

Wnętrze „Promyka” i jego wyposażenie robią wrażenie. Na parterze znajduje się sala zajęciowa wraz z zapleczem (pokój instruktorów, szatnia), pomieszczenie administracji i dyrekcji oraz barek kawowy, z kolei na pierwszym piętrze ulokowano główną salę widowiskową wraz z zapleczem sceny dla artystów i szatnią dla widzów. Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Największe wrażenie robi oczywiście sala widowiskowa „naszpikowana” nowoczesnymi rozwiązaniami, obejmującymi profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia oraz projekcji. Pozwala to na multifunkcyjność sali – wystawianie sztuk teatralnych, występy zespołów muzycznych oraz oczywiście filmowe projekcje.

Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzin!