A A A zmień czcionkę
zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"
ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
NIP: 9372673740
Napisz wiadomość:
gok@gok.wilkowice.pl
Zadzwoń:
33 8 170 773

Ankieta

Najlepszym źródłem informacji o wydarzeniach organizowanych w GOK "Promyk" jest moim zdaniem...
 • 29.30% (63 głosów)
 • 53.02% (114 głosów)
 • 8.37% (18 głosów)
 • 3.26% (7 głosów)
 • 2.79% (6 głosów)
 • 0.93% (2 głosów)
 • 2.33% (5 głosów)
Twój głos został oddany.
Brano już udział w tej ankiecie.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury "Promyk" działa:
na I piętrze
w środę: 14.00 - 18.00
i piątek: 9.00 - 13.00.

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego
Od 1 stycznia 2016 roku Powiat Bielski realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zadanie to jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.z 2015 r. poz. 1255), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt.
W naszym powiecie, zostanie utworzonych 6 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także przez organizacje pozarządowe (doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem).
Z racji tego iż w skład Powiatu Bielskiego wchodzi 10 gmin, Starosta postanowił zlokalizować siedziby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w każdej gminie, tak aby uprawniony do pomocy mieszkaniec mógł skorzystać z możliwości otrzymania porady jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Dzięki współpracy z gminami z terenu Powiatu Bielskiego zostały przygotowane odpowiednio dostosowane pomieszczenia dla możliwości komfortowego załatwienia sprawy.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • Młodzież do 26 roku życia
 • Rodziny wielodzietne
 • Seniorzy powyżej 65 roku życia
 • Korzystający z pomocy społecznej
 • Weterani i kombatanci
 • Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową, awarią techniczną
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.